Hotline: 18006622
Điều khoản và Chính Sách
  • Do tính chất tự nhiên của gạch bông, có những thay đổi nhỏ trong kích thước, màu sắc, hoa văn và thiết kế gạch bông của chúng tôi.
  • Secoin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào gây ra bởi các cuộc đình công, thiên tai, kiểm tra hải quan, cước vận chuyển, ngày lễ hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  • Thông tin của trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Đo đạt khu vực ốp lát hoặc không gian với các thông tin chi tiết theo yêu cầu của gạch là trách nhiệm của khách hàng, Secoin không chịu trách nhiệm đối với các sai sót trong số lượng, kích cỡ và màu sắc.
  • Việc đảm bảo của chúng tôi không bao gồm thiệt hại do vi phạm việc sử dụng nguyên bản gạch bông.
  • Những hình ảnh của trang web này được thực hiện bởi Secoin với quyền tác giả của chúng tôi.
  • Secoin có trách nhiệm trích dẫn các nguồn tin về nội dung và hình ảnh chúng tôi sử dụng từ các nguồn khác nhau được biết đến.
  • Secoin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung và hình ảnh được sử dụng trong các trang web với các nguồn không rõ ràng.
  • Trong việc lắp đặt gạch bông, Secoin cung cấp miễn phí các văn bản chung, hình ảnh và video hướng dẫn và các khuyến cáo cho khách hàng.