Hotline: 18006622

Nhà máy

Secoin có 7 nhà máy sản xuất gạch bông tại Hà Tây, Đà Nẵng, Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh với diện tích đất đai và nhà xưởng lên đến 25.000m2

 

NM_Ha_tay ha_tay_2

Nhà máy Secoin Hà Tây

 

da_nang Secoin_Da_Nang_3

Nhà máy Secoin Đà Nẵng

 

phan_xuong_gach_bong p1020339_1

Nhà máy Secoin Bình Dương

 

Le_Minh_xuan___1 Le_minh_xuan

Nhà máy Secoin Lê Minh Xuân