Hotline: 18006622

Từ khóa: Người bảo tồn Viên gạch truyền thống

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Người bảo tồn Viên gạch truyền thống

Người bảo tồn Viên gạch truyền thống

13:38 | 27/03/2015
Một ngày đẹp trời, ông Đinh Hồng Kỳ, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Secoin nhận được đề nghị đầu tư vào Secoin từ tập đoàn vật liệu xây dựng lớn ...