THEX (S8.1 & black chip)

THEX (S8.1 & black chip)
print
Mã số :
THEX (S8.1 & black chip)
Số viên/ hộp : 12
Dài : 20 cm (8")
Rộng : 23 cm (9")
Dày : 1.6 cm (0.63")
Phối màu khác :
Bảng màu : Chọn màu

Tags: