A459 (S2.2, S9.3, S855, S8.2, S834, S6.5, S8.4, S5.8)

print
Mã số :
A459 (S2.2, S9.3, S855, S8.2, S834, S6.5, S8.4, S5.8)
Số viên/ hộp : 12
Dài : 20 cm (8")
Rộng : 20 cm (8")
Dày : 1.6 cm (0.63")
Phối màu khác :
Bảng màu : Chọn màu

Tags: