Hotline: (84-28) 7301 0909

Secoin Blog

Một góc nhìn về CSR

Một góc nhìn về CSR

16:28 | 15/07/2015
Đã có quá nhiều bài viết phân tích về CSR – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, rằng nó là cái gì và doanh nghiệp phải làm gì và được lợi gì khi thực ...