TA118 (S800, S834, white stone)

print
Mã số :
TA118 (S800, S834, white stone)
Số viên/ hộp : 12
Dài : 20 cm (8")
Rộng : 20 cm (8")
Dày : 1.6 cm (0.63")
Phối màu khác :
Bảng màu : Chọn màu

Tags: