Patchwork Black-White (Tông trắng đen)

Patchwork Black-White (Tông trắng đen)
print
Mã số :
Patchwork Black-White (Tông trắng đen)
Số viên/ hộp : 12
Dài : 20 cm (8")
Rộng : 20 cm (8")
Dày : 1.6 cm (0.63")
Ghi chú : Danh sách có thể thay đổi mà không thông báo trước. Xác nhận đơn hàng để đặt hàng.
Phối màu khác :
Bảng màu : Chọn màu

Tags: