A658 (S19, S7.3, S2.3, S5.4, S5.5)

print
Mã số :
A658 (S19, S7.3, S2.3, S5.4, S5.5)
Số viên/ hộp : 12
Dài : 20 cm (8")
Rộng : 20 cm (8")
Dày : 1.6 cm (0.63")
Phối màu khác :
Bảng màu : Chọn màu

Tags: