Secoin tham gia Hội chợ Triễn lãm Vietbuild Tp. Hồ Chí Minh 2015
: (*)