Secoin tham gia hội chợ Vietbuild Đà Nẵng 2015
: (*)